MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Dit betekent dat ICH BV naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en dat we oog blijven houden voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).

Algemeen kunnen we stellen dat ondernemingen tegenwoordig steeds meer vrijwillig bijdrages leveren aan de samenleving. Dit heet dan al snel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO genoemd. Binnen het midden- en kleinbedrijf is veel belangstelling voor MVO. MVO is vandaag de dag bijna niet meer weg te denken uit het zakendoen.

People

Maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft binnen de meeste bedrijven niet alleen beperkt tot de wijze waarop het bedrijf zijn activiteiten uitvoert en/of verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van sociale- en maatschappelijke vraagstukken. ICH stelt de medewerker centraal.

ICH stimuleert haar medewerkers in het actief deelnemen aan vrijwilligerstaken en zich in te zetten voor goede doelen en maatschappelijke organisaties. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van bedrijfstijd en/of sponsoring in geld en/of goederen. In de afgelopen jaren heeft ICH meerdere projecten en organisaties ondersteunt.

Zo is binnen het bedrijf een permanent kantoor van Stichting Rusland Kinderhulp gevestigd. De stichting is een internationale kinderhulp Stichting met een eigen dochterorganisatie in Minsk Wit Rusland. De NGO organisatie “Help People” heeft 10 personen in vaste dienst. De aansturing geschiedt door directieleden van ICH.

Er is een actief sponsorbeleid aanwezig waarbij maatschappelijke initiatieven worden ondersteunt.

Planet
Sinds 2009 digitaliseert ICH al haar opdrachten, bevestigingen en facturen. Vanaf begin 2010 is ook de crediteurenadministratie geheel digitaal. ICH heeft haar crediteuren, vooral in het buitenland, geprikkeld om mee te doen. Echter het buitenland loopt hierin meerdere jaren achter vergeleken met Nederland. Voorts is een restrictief beleid ten aanzien van het afdrukken en kopiëren van papier aanwezig. Dit bekent dat met dubbele beeldschermen wordt gewerkt en alle documenten gedigitaliseerd worden gearchiveerd. Dit heeft tot enorme besparingen van wel 20% geleid, zowel in werkuren, afvalstroom, gebruik van cartridges en aanschaf van machines. Een gescheiden afvalbeleid wordt door ICH al vanaf oprichting uitgevoerd. 

Profit
Naast bovenstaande voert ICH een actief MVO profit beleid. Daarbij wordt voorop gesteld dat de onderneming de intrinsieke wens moet houden ‘’iets terug te geven aan de samenleving’’. Voor ICH betekent dit dat winstgroei niet een absolute must is. De directeur gebruikt vaak de spreuk, “we groeit niet umdat het mut, maar omdat het giet”. Waarbij hij aan wil geven dat winst nooit het belangrijkste is binnen ICH maar de continuïteit van het gehele bedrijf. Hierdoor wordt de werkgelegenheid verzekert en levert ICH een bijdrage aan een betere wereld!

Actie
Ondersteuning wordt verleend in financiële of materiële zin, aan een zeer breed scala van maatschappelijke organisaties van lokaal tot internationaal. De volgende organisaties: