Grote metamorfose - De Engineer BV | ICH BV

Grote metamorfose

metamorfose

Nieuwe technologische ontwikkelingen

ICH is misschien wel met de grootste metamorfose bezig in haar bestaan. Nieuwe technische ontwikkelingen en uitvindingen doen ICH andere wegen inslaan. Nieuwe inzichten zijn er over verdere professionalisering binnen de afdeling assemblage en vallen tezamen met nieuwe innovaties en uitbreiding van product processen. 

Een nieuwe opdrachtgever en nieuwe producten leidde tot nieuwe toekomstplannen. In samenwerking met Cata Subsidieadvies zijn deze meerjarenplannen in een concrete businesscase uitgewerkt en voorgelegd aan het SNN voor ondersteuning in de vorm van subsidie. Deze plannen voor nieuwe technische ontwikkelingen en uitbreidingsbehoefte voor productiefaciliteiten zijn inmiddels goedgekeurd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2020). 

Achtergrond ontwikkelingen

Voor de achtergrond ontwikkelingen, support bij de productontwikkelingen en productielijnen werden contacten gelegd en werd overleg gevoerd met regionale onderwijsinstellingen t.w.: Alfa-college in Hoogeveen, Hogeschool Windesheim Applied Mechanics, Roelof van Echten College afdeling O&O en NHL Stenden. 

ICH heeft besloten zich nog meer in te zetten voor een circulaire-economie en is daarvoor zijn MVO aan het herschrijven. De nieuwe directie vindt het erg belangrijk dat het nu echt tijd is voor een focus op producten en processen die kunnen bijdragen aan een circulaire-economie.