Algemene Voorwaarden - De Engineer BV
Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst en de uitvoering van iedere overeenkomst tussen De-Engineer en haar afnemers. Eventuele door afnemer gemaakte bedingen, standaardvoorwaarden van afnemer daaronder begrepen, zijn alleen dan van toepassing indien De-Engineer die schriftelijk heeft aanvaard.

wordpress-link-naar-pdf
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden